Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động

Bộ Luật Lao Động mới (sửa đổi) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18/6/2012. Dưới đây là một số nội dung mới đáng chú ý của được sửa đổi, bổ sung lần này:

– Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

– Độ tuổi nghỉ hưu của nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và nhóm lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu không quá 5 năm so với quy định.

– Công nhận dịch vụ cho thuê lại lao động;

– Tăng thời gian nghỉ thai sản từ bốn tháng như hiện nay lên sáu tháng;

– Giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong 1 ngày, trường hợp quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày

– Tăng ngày nghỉ Tết Âm Lịch từ bốn ngày lên năm ngày, lao động nước ngoài được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền dân tộc và một ngày quốc khánh của nước mình;

– Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài chỉ có hiệu lực trong hai năm (hiện nay là ba năm).

Bộ Luật Lao Động mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2013.