DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

AAC mang đến cho các nhà quản lý và đầu tư nhiều lựa chọn về dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Với đội ngũ kiểm toán viên, thẩm định viên và chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, AAC đã thực hiện thành công nhiều hợp đồng tư vấn tài chính cho mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp, niêm yết trên thị trường chứng khoán, mua bán – sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp, thiết lập và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ…

Dịch vụ do AAC cung cấp luôn dựa trên nền tảng sự hiểu biết sâu sắc về hành lang pháp lý chuyên ngành, yêu cầu mang tính kỹ thuật của từng nghiệp vụ và luôn quan tâm đến lợi ích thiết thực của khách hàng.

Điều này cho phép những người quản lý, nhà đầu tư và các bên hữu quan có được những lựa chọn phù hợp, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và khả năng mang lại lợi ích của các quyết định đầu tư.

 • null

  Tư vấn thành lập và quản lý doanh nghiệp

 • null

  Tư vấn thiết lập cơ chế tài chính nội bộ

 • null

  Soát xét các báo cáo tài chính cho mục đích mua bán – sáp nhập

 • null

  Thẩm định tình hình tài chính và giá trị tài sản trong tranh chấp, tài phán

 • null

  Tư vấn thủ tục mua bán, giải thể doanh nghiệp

 • null

  Các dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư khác