Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC xin gửi đến Quý khách hàng Cập nhật Văn bản pháp luật – Tháng 11/2018 (File download). 

Trong quá trình tham khảo, nếu có yêu cầu thêm thông tin hoặc ý kiến tư vấn của AAC trong việc áp dụng các văn bản và các chính sách có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:

Trân trọng,                        

Phòng Tư vấn và Đào tạo

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Lô 78-80 Đường 30/4, Tp. Đà Nẵng

ĐT: 0236 3655 886; Fax: 0236 3655 887

Email: aac@dng.vnn.vn

Website: www.aac.com.vn