DỊCH VỤ ĐÀO TẠO & TUYỂN DỤNG

Bên cạnh các dịch vụ truyền thống về kiểm toán, kế toán và tư vấn, AAC cũng chú trọng mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ mà công ty cung cấp.

Tận dụng lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, AAC thường xuyên chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế cho khách hàng thường xuyên của AAC và các đối tượng học viên bên ngoài.

Ngoài ra, AAC luôn sẵn sàng hỗ trợ trong việc lựa chọn và tổ chức thi tuyển các ứng viên cho bộ máy kế toán và kiểm toán nội bộ của các công ty.

Các dịch vụ của AAC giúp doanh nghiệp đảm bảo được nguồn lực lành nghề cho khâu tài chính, kế toán & kiểm toán vốn luôn đòi hỏi cao:

 • null

  Đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng

 • null

  Đào tạo kiểm toán viên nội bộ

 • null

  Cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán

 • null

  Đào tạo kỹ năng thực hành kế toán

 • null

  Các khóa học về thuế

 • null

  Dịch vụ đăng ký giấy phép lao động và tiền lương

 • null

  Hỗ trợ tuyển dụng, tổ chức thi tuyển kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ

 • null

  Các dịch vụ đào tạo khác theo yêu cầu