Khóa học cập nhật kiến thức kiểm toán viên năm 2012 tại Đà Nẵng

Trong các ngày từ 23/6 đến ngày 27/6/2012, các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán cấp cao của AAC đã tham gia Khóa học cập nhật kiến thức kiểm toán viên năm 2012 do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động đào tạo hàng năm mang tính bắt buộc đối với tất cả các kiểm toán viên hành nghề kiểm toán tại Việt Nam.

Nội dung chương trình cập nhật kiến thức kiểm toán viên lần này bao gồm các chuyên đề liên quan đến các chế độ, chính sách mới ban hành của Nhà nước như Cập nhật những văn bản pháp luật về thuế và quản lý thuế năm 2012, Những thay đổi về Luật chứng khoán và các văn bản về quản lý thị trường chứng khoán, Luật Kiểm toán độc lập, Chuẩn mực kiểm toán, Hợp nhất báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là những chuyên gia và cán bộ đầu ngành của Bộ Tài chính. Đặc biệt, có sự tham dự của ông Bùi Văn Mai, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký VACPA.