DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Với đội ngũ thẩm định viên giàu kinh nghiệm, AAC đã thực hiện nhiều hợp đồng thẩm định giá cho mục đích khác nhau

AAC thỏa mãn các điều kiện về thành lập doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá và đã được Bộ Tài chính chấp thuận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Thông báo số 551/TB-BTC ngày 15/08/2014.

AAC thực hiện dịch vụ Thẩm định giá, phát hành Báo cáo kết quả thẩm định và Chứng thư thẩm định giá theo quy trình thẩm định giá do AAC ban hành, phù hợp với các quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn.

Với đội ngũ thẩm định viên giàu kinh nghiệm, AAC đã thực hiện nhiều hợp đồng thẩm định giá cho mục đích mua bán – sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc làm cơ sở cho chủ đầu tư xem xét, tham khảo lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị,…

 • null

  Thẩm định giá trị bất động sản

 • null

  Thẩm định giá trị động sản

 • null

  Thẩm định giá trị dự án đầu tư

 • null

  Thẩm định giá trị doanh nghiệp