Chuẩn bị khép lại năm 2020 với nhiều biến động, khối kiểm toán BCTC của AAC lại chuẩn bị bước vào một mùa kiểm toán mới. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa kiểm toán sắp tới, Khối kiểm toán BCTC đã tổ chức đợt tập huấn Tháng 12 cho toàn thể các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán viên trong công ty. Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung thay đổi liên quan đến Luật quản lý thuế, kiểm toán nội bộ, các vấn đề lưu ý trong áp dụng chính sách kế toán, tài chính và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong việc xử lý một số vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm toán.
Đợt tập huấn cuối cùng của năm 2020 đã khép lại thành công tốt đẹp, các nội dung đưa vào chương trình tập huấn kỳ này đều được đánh giá cao, thiết thực và phù hợp với thực tiễn. Cùng với những kiến thức đã được trao đổi và trau dồi qua các kỳ tập huấn trước, AAC tin rằng toàn thể cán bộ nhân viên của khối kiểm toán BCTC sẽ bước vào một mùa kiểm toán mới hứa hẹn nhiều thách thức, đồng thời cũng sẽ thành công tốt đẹp.