Do số lượng học viên đăng ký vượt quá dự kiến ban đầu nên AAC thông báo thay đổi địa điểm tập huấn ngày 28/11/2020 như sau:
Địa điểm tập huấn mới: Hội trường Hoa Sen, Tầng 1, Khách sạn Saigon Tourane, số 5 Đống Đa, TP. Đà Nẵng.