Kết quả tuyển dụng trợ lý kiểm toán viên năm 2012

Kết thúc kỳ thi tuyển trợ lý kiểm toán viên năm 2012 của AAC, 13 ứng viên xuất sắc đã được tuyển dụng vào làm việc tại công ty từ ngày 20/06/2012. Các trợ lý kiểm toán viên được tuyển dụng lần này đã trải qua bốn tháng thực tập kiểm toán thực tế tại AAC và có kết quả tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường Đại học trong nước.

Những trợ lý kiểm toán viên mới tuyển dụng sẽ tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân viên mới của AAC trong vòng ba tháng, bắt đầu từ ngày 20/06/2012.