Trong hai ngày 11 và 12/02/2015, AAC đã tổ chức thành công Khóa tập huấn Chế độ Kế toán doanh nghiệp mới ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Khóa tập huấn được tổ chức tại Hội trường lớn của Khách sạn Đà Nẵng, với sự tham dự của hơn 300 học viên đến từ các doanh nghiệp là khách hàng của AAC, giảng viên kế toán của các trường đại học, cao đẳng ở vực miền Trung và những người quan tâm khác.

Đặc biệt, đây là Khóa tập huấn duy nhất tại thành phố Đà Nẵng được Ông Trịnh Đức Vinh, Trưởng phòng Doanh nghiệp, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính, người trực tiếp biên soạn Chế độ Kế toán doanh nghiệp giảng dạy xuyên suốt qua hai ngày. Các học viên được giảng viên chia sẻ những thông tin và kiến thức mang tính cốt lõi, là cơ sở xây dựng Chế độ kế toán doanh nghiệp và hướng dẫn cách thức vận dụng những quy định mới trong công tác kế toán một cách kịp thời và hiệu quả.

Tiếp sau thành công của Khóa tập huấn, theo đề nghị của đông đảo khách hàng và các học viên, AAC tiếp tục mời Ông Trịnh Đức Vinh tham gia giảng dạy Khóa 2, được tổ chức trong hai ngày 05, 06/03/2015 tại Khách sạn Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tập huấn.