Ngày 14/01/2015, AAC đã kết hợp với Khoa Kinh tế của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức chương trình tham quan và học tập thực tế cuối khóa cho các sinh viên ngành Kế toán.

Đây là một hoạt động hợp tác thường niên giữa AAC và Khoa Kinh tế – Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tế cũng như được định hướng nghề nghiệp khi ra trường.

Trong khuôn khổ của chương trình, Đoàn đã được tham quan các phòng ban và tìm hiểu về mô hình tổ chức hoạt động và các lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành của AAC. Song song với chương trình tham quan, AAC đã tổ chức hai buổi đào tạo về kế toán thực hành và định hướng nghề nghiệp cho đoàn sinh viên.


Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến tham quan và học tập của đoàn sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.