Tiếp theo thành công của Khóa tập huấn Chế độ Kế toán doanh nghiệp ngày 11 và 12/02/2015, thể theo yêu cầu của đông đảo khách hàng và học viên, AAC đã mời Ông Trịnh Đức Vinh, Trưởng phòng Doanh nghiệp, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính tham gia giảng dạy tại Khóa 2 – Tập huấn Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Khóa tập huấn được tổ chức tại Hội trường lớn của Khách sạn Đà Nẵng trong 02 ngày 05,06/03/2015, với sự tham dự của hơn 300 học viên đến từ các doanh nghiệp là khách hàng của AAC, giảng viên kế toán của các trường đại học, cao đẳng ở khu vực miền Trung và những người quan tâm khác. Các học viên được giảng viên chia sẻ những thông tin và kiến thức mang tính cốt lõi, là cơ sở xây dựng Chế độ kế toán doanh nghiệp và hướng dẫn cách thức vận dụng những quy định mới trong công tác kế toán một cách kịp thời và hiệu quả.

Trong thời gian tới, AAC sẽ tiếp tục chiêu sinh và mở các Khóa tập huấn Chế độ kế toán doanh nghiệp ngoài giờ hành chính (học từ 18h-21h cả buổi tối Thứ 2, 4, 6 hoặc Thứ 3, 5, 7) cho Quý Khách hàng và các bạn hành nghề kế toán không có điều kiện học trong giờ hành chính, như sau:

– Khóa học Thứ 3, 5, 7: Khai mạc lúc 18h và học vào các buổi tối ngày 17, 19, 21, 24 Tháng 3/2015.

– Khóa học Thứ 2, 4, 6: Khai mạc lúc 18h và học vào các buổi tối ngày 18, 20, 23, 25 Tháng 3/2015.

Dưới đây là một số hình ảnh của Khóa 2 – Tập huấn Chế độ Kế toán doanh nghiệp.