THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN LÀM VIỆC TẠI TRỤ SỞ AAC 2023 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC cần tuyển 10 cử nhân chuyên ngành kiểm toán, kế toán để đào tạo trở thành kiểm toán viên. I. Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp Đại học: Ngành Kiểm toán,[...]