Ông Phan Xuân Vạn – Tổng Giám đốc và một số thành viên của AAC vừa trở về từ Hội Nghị Khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2009 của Polaris International được tổ chức tại Le Meridien Nirwana Golf & Spa Resort ở Bali, Indonesia.

Polaris International là hiệp hội quốc tế với gần 200 công ty kiểm toán có mặt tại 90 quốc gia trên thế giới. Thành viên của Polaris Internal là các công ty kiểm toán hàng đầu tại các quốc gia, với doanh thu tính chung hàng năm xấp xỉ 500 triệu USD.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các thành viên AAC đã tham gia các hội thảo chuyên đề về lập kế hoạch chiến lược lợi nhuận, phát triển nguồn nhân lực qua việc tuyển dụng và giữ chân các nhà quản lý xuất sắc, chuẩn mực kiểm toán và kế toán quốc tế, ngôn ngữ báo cáo tài chính mở rộng (XBRL)…v.v.

Đại biểu tham dự hội nghị bao gồm đại diện từ các thành viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Ban điều hành toàn cầu. Điều này mở ra khả năng trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các thành viên cũng như cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành.