Gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP (“Nghị quyết 02”) về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Nghị quyết đề ra các chủ trương,  giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh. Đáng chú ý là nhóm giải pháp hỗ trợ thông qua việc gia hạn nộp các loại thuế, phí, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp được gia hạn Gia hạn nộp thuế TNDN Gia hạn nộp thuế GTGT
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (doanh nghiệp sử dưới 200 lao động toàn thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng; không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, thu nhập từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ) 6 tháng đối với Quý I/2013

3 tháng đối với Quý II, III/2013

6 tháng đối với tháng 1, 2 và 3/2013
Doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội. 6 tháng đối với Quý I/2013

3 tháng đối với Quý II, III/2013

6 tháng đối với tháng 1, 2 và 3/2013
Doanh nghiệp đầu tư-kinh doanh ( bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở 6 tháng đối với Quý I/2013

3 tháng đối với Quý II, III/2013

6 tháng đối với tháng 1, 2 và 3/2013
Doanh nghiệp sản xuất sắt, thép, xi măng, gạch, ngói 6 tháng đối với tháng 1, 2 và 3/2013

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền cho Bộ Tài chính đề xuất một số chính sách ưu đãi thuế đối doanh nghiệp để trình lên Quốc hội phê chuẩn, gồm có:

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi Thuế suất thuế TNDN Giảm thuế GTGT đầu ra
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 20% từ ngày 01/07/2013
Doanh nghiệp đầu tư-kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) căn hộ giá rẻ (diện tích sàn dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệu/1m2 30% từ 01/07/2013 đến ngày 30/06/2014
Doanh nghiệp đầu tư-kinh doanh nhà xã hội 10% từ ngày 01/07/2013 30% từ 01/07/2013 đến ngày 30/06/2014
Đề xuất áp dụng lại ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng từ ngày 01/07/2013 (đã bãi bỏ từ năm 2009). Thời gian miễn giảm thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng bằng với thời gian miễn giảm thuế áp dụng đối với doanh nghiệp mới thành lập.