CHÚC MỪNG CÁC TÂN KIỂM TOÁN VIÊN???
Năm 2019, 13 trợ lý Kiểm toán của AAC đã xuất sắc vượt qua kỳ thi Kiểm toán viên cấp quốc gia do Bộ Tài chính tổ chức để trở thành các tân Kiểm toán viên.
Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho các nỗ lực, quyết tâm của các bạn cùng với sự hỗ trợ hết mình của tập thể AAC.
Chúc mừng các tân Kiểm toán viên của AAC???
——————
Hãy cùng ngắm các kiểm toán viên tài năng của AAC và lắng nghe họ chia sẻ những câu nó i yêu thích đã khích lệ tinh thần của họ trong suốt quãng thời gian học tập vất vả nhé!!! ???