CHI NHÁNH HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC-Chi nhánh Hà Nội cần tuyển:
I. Vị trí tuyển dụng:
1. 06 Trợ lý kiểm toán viên.
Điều kiện dự tuyển:
– Tốt nghiệp Đại học: Ngành Kiểm toán – Kế toán;
–  Đã có kinh nghiệm Trợ lý Kiểm toán viên tại các Công ty kiểm toán hoặc vừa hoàn thành kỳ thực tập năm 2016 tại Công ty kiểm toán;
– Ngoại ngữ:  Trình độ C Anh văn trở lên;
– Tin học:  Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office;
– Có đủ sức khỏe để tiếp tục được đào tạo và làm việc lâu dài tại Công ty.
 
2. 10 sinh viên thực tập
Điều kiện dự tuyển:
– Sinh viên năm cuối các Trường Đại học, chuyên ngành Kiểm toán – Kế toán;
– Ngoại ngữ:  Trình độ C Anh văn trở lên;
– Tin học:  Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office;
– Có đủ sức khỏe làm việc, hoàn thành kỳ thực tập.
 
3. 01 chuyên viên Kế toán-Hành chính
Điều kiện dự tuyển:
– Tốt nghiệp Đại học: Ngành Kiểm toán – Kế toán;
– Đã có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp tối thiểu 02 năm;
– Ngoại ngữ:  Trình độ C Anh văn trở lên;
– Tin học:  Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office;
– Có đủ sức khỏe để tiếp tục được đào tạo và làm việc lâu dài tại Công ty.
II. Địa điểm làm việc:
Tại Thành phố Hà Nội. Đối với Trợ lý Kiểm toán viên và Sinh viên thực tập có thể được phân công đi công tác ngoại tỉnh.
III. Thời hạn nộp Hồ sơ:
– Đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2016
– Hồ sơ dự tuyển gồm:
o   Đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch
o   Giấy khám sức khỏe;
o   Các bằng cấp, chứng nhận có liên quan.
– Hồ sơ xin gửi về địa chỉ: aac.hn@aac.com.vn
IV. Kế hoạch thi tuyển:
– Sẽ được thông báo tới từng ứng viên được lựa chọn hồ sơ.
Mọi chi tiết xin liên hệ:  
          
Ông Hà Minh Long, điện thoại: 0913412472, email: aac.hn@aac.com.vn