Ngày 25/10/2014, căn cứ vào Nghị quyết của HĐTV, Chủ tịch HDTV Công ty AAC đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu  (chi tiết xem file đính kèm). Mien_nhiem_PTGD_Hieu

Các công việc mà Tổng Giám đốc phân công cho ông Nguyễn Trọng Hiếu trước đây, nay được chuyển giao toàn bộ cho ông Lâm Quang Tú, Phó Tổng Giám đốc AAC trực tiếp phụ trách.

Để tiện liên hệ công tác, chúng tôi xin thông báo số điện thoại, email của Ông Lâm Quang Tú như sau:

– Số điện thoại:

+ Di động: 0905.650.898

+ Cố định: 0511.3655886 Ext: 301

– Email: tulq@aac.com.vn

AAC xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị!

K/T Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lê Khắc Minh