Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã được Bộ Tài chính chấp thuận việc tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề năm 2014 tại Quyết định số 1741/QĐ-BTC ngày 25/07/2013. AAC tự hào là một trong số ít các công ty kiểm toán hội đủ các điều kiện để tự tổ chức cập nhật kiến thức kiểm toán viên theo hướng dẫn tại Thông tư 150/2012/TT-BTC.

Đặc biệt, khóa cập nhật kiến thức kiểm toán viên lần này được tổ chức tại Hội trường của trụ sở chính AAC, tòa nhà văn phòng hiện đại và quy mô vừa mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khóa học có tham dự của đông đảo kiểm toán viên hành nghề và các trợ lý kiểm toán viên AAC. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khóa học này là những cán bộ, chuyên gia cao cấp, có vai trò quan trọng trong quá soạn thảo và ban hành chính sách của Nhà nước liên quan các lĩnh vực như kế toán, kiểm toán, thuế, thị trường chứng khoán…

Dưới đây là một số hình ảnh của Khóa cập nhật kiến thức kiểm toán viên 2014 của AAC: