Ngày 15/10/2020, Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2020-2025) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã diễn ra long trọng tại Hà Nội.
Nhân dịp này, Bộ Tài chính đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc đã có nhiều đóng góp cho nghề nghiệp kiểm toán. Cũng như những lần Đại hội trước, tập thể AAC và một số đại diện Ban Lãnh đạo AAC tiếp tục được nhận Bằng khen của Bộ Tài chính do “Có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển nghề nghiệp Kiểm toán độc lập tại Việt Nam”.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Giám đốc AAC Phan Xuân Vạn tiếp tục trúng cử ủy viên Ban chấp hành VACPA. Anh Vạn là một trong những người hoạt động nghề nghiệp kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam, từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp cho nghề nghiệp.
Chúc mừng Ban chấp hành Đại hội nhiệm kỳ V (2020-2025). Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp???