Liên hệ cung cấp dịch vụ

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Lô 78-80 Đường 30/4   - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3655886
Fax: 0236 3655887
Email: aac@dng.vnn.vn
Website: www.aac.com.vn
 
     Phụ trách chung:
    
     Ông Phan Xuân Vạn - Tổng Giám đốc  
     Điện thoại: 02363655886 (Ext: 201)
     Mobile: 0903544544
     Email: vanpx@aac.com.vn

     Kiểm toán báo cáo tài chính:    
   
     Bà Trần Thị Phương Lan -
Phó Tổng Giám đốc
     Điện thoại: 0236 - 3655886 (Ext: 401)
     Mobile: 0905156472
     Email: lantp@aac.com.vn

     Ông  Lâm Quang Tú - Phó Tổng Giám đốc
     Điện thoại:  0236 - 3655886 (Ext: 301)
     Mobile: 0905650898
     Email: tulq@aac.com.vn

     Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB:
    
     Ông Lê Khắc Minh - Phó Tổng Giám đốc
     Điện thoại: 0236 - 3655886 (Ext: 501)
     Mobile: 0903584234
     Email: minhlk@aac.com.vn

     Ông Nguyễn Văn Vị -
Phó Tổng Giám đốc
     Điện thoại: 0236 - 3655886 (Ext: 601)
     Mobile: 0914000418
     Email: vinv@aac.com.vn

     Phòng Tư vấn & Đào tạo:
   
     Bà Trần Thị Nở  - Giám đốc tư vấn
  
   Điện thoại: 0236 - 3655886 (Ext: 107)
     Mobile: 0905182468
     Email: nott@aac.com.vn


        
    
Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Chủ nhiệm tư vấn
     Điện thoại: 0236 - 3655886 (Ext: 109)
     Mobile: 098
312501519
     Email: nhungnp@aac.com.vn
 
     Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  
     Tầng 4 tòa nhà Hoàng Đan
     47-49 Hoàng Sa, Quận 1, Tp. HồChí Minh
     Điện thoại: (028) 39102235;
     Fax: (028) 39102349
    
     Bà Nguyễn Thị Ánh Nga - Giám đốc chi nhánh
     Điện thoại: (028) 9102235
     Mobile: 0913418184
     Email: ngana@aac.com.vn

     
     Chi nhánh tại Tp. Hà Nội
   
     Tầng 6 tòa nhà Việt Á
     Số 9, Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
     Điện thoại: 
(024) 32242403; (024) 66666369;
     Fax: (024) 32242402
     
     Ông Hà Minh Long - Giám đốc chi nhánh 
     Điện thoại: (024) 32242403
     Mobile: 0913412472
     Email: aac.hn@aac.com.vn

Quay lại
Hỏi - Đáp
Đặt câu hỏi
------Khách hàng tiêu biểu------Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 42 / 124.120.980