Tin tức kinh tế
Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành
Chi tiết
Chi tiết
Hiệp định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương – CPTPP mà Việt Nam là thành viên chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019
Chi tiết
Luật Quản lý thuế 2019 đã được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Ban hành lần này, Luật Quản lý thuế tập trung vào vấn đề quản lý rủi ro, tăng cường các giao dịch điện tử và chú trọng hợp tác quốc tế
Chi tiết
Bản tin cập nhật Văn bản pháp luật trong Tháng 11/2018.
Chi tiết
Ngày 30/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC sửa đổi quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
Chi tiết
Ngày 28/08/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn Luật đầu tư 67/2014/QH13 và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến ưu đãi đầu tư
Chi tiết
Kể từ ngày 10/07/2018, ngừng áp dụng ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế.
Chi tiết
Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ).
Chi tiết
Thông báo phát hành hóa đơn: Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
Chi tiết

  Số hàng: Trang:


Tin tức công ty
Hoạt động đoàn thể - xã hội
Tin cùng chuyên mục
Bản tin - Tháng 8/2017
Bản tin - Tháng 7/2017
Bản tin - Tháng 6/2017
Bản tin - Tháng 5/2017
Điểm tin: Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp
Bản tin - Tháng 4/2017
Bản tin - Tháng 3/2017
Bản tin - Tháng 2/2017
Khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào trong trường hợp người mua/bán không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
------Khách hàng tiêu biểu------

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 50 / 124.121.580