Hỏi - Đáp
Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, trong đó có một cổ đông là một công ty ở nước ngoài. Hằng năm, chúng tôi chia cổ tức cho các cổ đông sau khi đã tính và trừ thuế TNDN phải nộp, vậy khoản cổ tức chúng tôi chia cho cổ đông là tổ chức ở nước ngoài như đã nói ở trên có thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu hay không?
Chi tiết
Doanh nghiệp chúng tôi có ký hợp đồng với một cá nhân người nước ngoài, theo đó cá nhân này tư vấn cho chúng tôi về chiến lược hoạt động của doanh nghiệp
Chi tiết

  Số hàng: Trang:


Liên hệ cung cấp dịch vụ
Đặt câu hỏi
------Khách hàng tiêu biểu------

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 47 / 124.121.580