PrimeGlobal

PrimeGlobal là tổ chức kiểm toán có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và hơn 300 công ty thành viên độc lập hoạt động tại 90 quốc gia trên khắp các châu lục. Được thành lập từ việc sáp nhập vào năm 2011, PrimeGlobal hỗ trợ công cụ và nguồn lực nhằm giúp cho các thành viên độc lập cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, thuế và quản lý tốt hơn cho khách hàng trên toàn thế giới. Thông qua PrimeGlobal, các thành viên độc lập có thể đem lại những năng lực về kỹ thuật và phạm vi tiếp cận địa lý chuyên sâu của một tổ chức lớn, toàn cầu mà một công ty riêng lẻ trong nước không thể thực hiện được. PrimeGlobal có mức doanh thu cung cấp dịch vụ tính chung hàng năm hàng tỉ Đô la Mỹ.
Quay lại
Sơ lược về Công ty AAC
Báo cáo minh bạch
Tầm nhìn AAC
Chính sách phục vụ
Nhân sự
Khách hàng
Văn phòng & Chi nhánh
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 48 / 124.121.579