Dịch vụ tư vấn tài chính đầu tư

AAC mang đến cho các nhà quản lý và đầu tư nhiều lựa chọn về dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Với đội ngũ kiểm toán viên, thẩm định viên và chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, AAC đã thực hiện thành công nhiều hợp đồng tư vấn tài chính cho mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp, niêm yết trên thị trường chứng khoán, mua bán – sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp, thiết lập và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ...

Dịch vụ do AAC cung cấp luôn dựa trên nền tảng sự hiểu biết sâu sắc về hành lang pháp lý chuyên ngành, yêu cầu mang tính kỹ thuật của từng nghiệp vụ và luôn quan tâm đến lợi ích thiết thực của khách hàng. Điều này cho phép những người quản lý, nhà đầu tư và các bên hữu quan có được những lựa chọn phù hợp, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và khả năng mang lại lợi ích của các quyết định đầu tư.

Các dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư của AAC bao gồm:   

    - Tư vấn thành lập và quản lý doanh nghiệp;

    - Tư vấn thiết lập cơ chế tài chính nội bộ;

    - Dịch vụ định giá tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp;

    - Soát xét các báo cáo tài chính cho mục đích mua bán – sáp nhập;

    - Thẩm định tình hình tài chính và giá trị tài sản trong tranh chấp, tài phán;

    - Tư vấn thủ tục mua bán, giải thể doanh nghiệp;

    - Các dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư khác.

   
Quay lại
Dịch vụ kiểm toán
Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 48 / 124.121.580