Dịch vụ kế toán

Trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp, các nhà quản lý luôn cần những thông tin kịp thời, chính xác và đáng tin cậy để ra các quyết định kinh doanh. Các thông tin về tài chính - kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong các quyết định kinh doanh của mỗi công ty. Để có được những thông tin tài chính - kế toán thực sự chính xác và hữu ích đòi hỏi mỗi công ty phải thiết lập và duy trì một bộ máy kế toán tương thích và hiệu quả.

Hệ thống pháp luật về kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện và dần hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế. Tuy vậy, do những yếu tố đặc thù về môi trường kinh doanh, cơ sở pháp lý cũng như các thiết chế của nền kinh tế nên hệ thống kế toán Việt Nam vẫn duy trì rất nhiều đặc điểm riêng biệt. Việc thường xuyên cập nhật và phản ánh kịp thời các thay đổi trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam là không hề đơn giản. Trong một số trường hợp vận dụng cụ thể, các công ty cần có sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo các thông tin tài chính - kế toán thật sự phù hợp và đáng tin cậy cho các quyết định kinh doanh.

AAC sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong công tác kế toán với các dịch vụ chuyên ngành sau đây:      

    - Ghi chép và giữ sổ kế toán;

    - Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán;

    - Tư vấn lập Báo cáo tài chính;

    - Tư vấn chuyển đổi Báo cáo tài chính theo IAS, IFRS;

    - Tư vấn lựa chọn phương pháp kế toán và hoàn thiện hệ thống kế toán;

    - Các dịch vụ khác về kế toán.

 
Quay lại
Dịch vụ kiểm toán
Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ tư vấn tài chính đầu tư
Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 60 / 124.121.580