Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng

Bên cạnh các dịch vụ truyền thống về kiểm toán, kế toán và tư vấn, AAC cũng chú trọng mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ mà công ty cung cấp.

Tận dụng lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, AAC thường xuyên chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế cho khách hàng thường xuyên của AAC và các đối tượng học viên bên ngoài.

Ngoài ra, AAC luôn sẵn sàng hỗ trợ trong việc lựa chọn và tổ chức thi tuyển các ứng viên cho bộ máy kế toán và kiểm toán nội bộ của các công ty.

Các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng của AAC bao gồm:

    - Đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng;

    - Đào tạo kiểm toán viên nội bộ;

    - Cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

    - Đào tạo kỹ năng thực hành kế toán;

    - Các khóa học về thuế;

    - Hỗ trợ tuyển dụng, tổ chức thi tuyển kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ;

    - Dịch vụ đăng ký giấy phép lao động và tiền lương;

    - Các dịch vụ đào tạo khác theo yêu cầu.

Quay lại
Dịch vụ kiểm toán
Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ tư vấn tài chính đầu tư
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 54 / 124.121.580