Tin tức kinh tế
Thứ Hai, 08/10/2018, 09:33:49 (GMT+7)

Sửa đổi quy định về thuế GTGT

Cũng trong tháng 8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC (“Thông tư 82”) sửa đổi quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (“Thông tư 219”) 

Thông tư 82 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219.

Theo Ví dụ 37 tại Điểm a.4, Khoản 10, Điều 7, Thông tư 219, trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã mua trước đó (doanh nghiệp không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này từ lúc mua đến lúc bán) sẽ thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Thông tư 82 đã loại bỏ ví dụ này, điều đó có thể hiểu rằng doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp nêu trên. Quy định này phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư 219 về đối tượng không chịu thuế GTGT, trong đó có hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quay lại
Tin tức kinh tế
Tin tức công ty
Hoạt động đoàn thể - xã hội
Tin cùng chuyên mục
Ngày 28/08/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn Luật đầu tư 67/2014/Q ...
Ngừng áp dụng giảm ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại Khu kinh tế
Bản tin - Tháng 11/2017
Bản tin - Tháng 10/2017
Bản tin - Tháng 9/2017
Bản tin - Tháng 8/2017
Bản tin - Tháng 7/2017
Bản tin - Tháng 6/2017
Bản tin - Tháng 5/2017
Điểm tin: Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp
Bản tin - Tháng 4/2017
Bản tin - Tháng 3/2017
Bản tin - Tháng 2/2017
Khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào trong trường hợp người mua/bán không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Thông báo chiêu sinh





Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 52 / 124.121.579