Dịch vụ kiểm toán

Hiện nay, yêu cầu về minh bạch và công khai hóa thông tin đang đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thách thức. Việc lựa chọn nhà cung cấp các dịch kiểm toán có uy tín, hiểu rõ đặc điểm ngành nghề và tận tâm với khách hàng là vô cùng quan trọng. Bởi vì kết quả kiểm toán và các ý kiến nêu ra trong báo cáo của kiểm toán viên không chỉ đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán tại các doanh nghiệp.

Cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập luôn là thế mạnh của AAC. Các thủ tục và quy trình kiểm toán của AAC được thiết kế và áp dụng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về đặc điểm hoạt động và môi trường của quý khách hàng. Bên cạnh đó, với đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, AAC đảm bảo cung cấp những tư vấn thiết thực và các giải pháp tối ưu cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán của AAC bao gồm:     

    - Kiểm toán báo cáo tài chính;

    - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

    - Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;

    - Kiểm toán hoạt động;

    - Kiểm toán tuân thủ;

    - Kiểm toán nội bộ;

    - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thỏa thuận trước;

    - Các dịch vụ khác về kiểm toán.

   
Quay lại
Dịch vụ kiểm toán
Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ tư vấn tài chính đầu tư
Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 28 / 124.121.579