Hỏi - Đáp
Thứ Ba, 22/11/2016, 09:10:25 (GMT+7)

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, trong đó có một cổ đông là một công ty ở nước ngoài. Hằng năm, chúng tôi chia cổ tức cho các cổ đông sau khi đã tính và trừ thuế TNDN phải nộp, vậy khoản cổ tức chúng tôi chia cho cổ đông là tổ chức ở nước ngoài như đã nói ở trên có thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu hay không?

Trả lời: Căn cứ theo các luật thuế hiện hành thì cổ tức là đối tượng chịu hai loại thuế sau

- Thuế TNCN: trường hợp cổ đông nhận cổ tức là cá nhân. Căn cứ Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2006, cổ tức (lợi tức cổ phần) nằm trong nội dung các khoản thu nhập từ đầu tư vốn là đối tượng chịu thuế TNCN (cá nhân cư trú và không cư trú).

- Thuế TNDN: trường hợp cổ đông nhận cổ tức là tổ chức. Tại Khoản 6, Điều 4, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định:

“Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này” thuộc thu nhập miễn thuế.

Như vậy, khoản cổ tức công ty chia cho cổ đông là một tổ chức ở nước ngoài sau khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế TNDN sẽ không chịu bất kỳ một nghĩa vụ thuế nào khác.

Quay lại
Liên hệ cung cấp dịch vụ
Hỏi - Đáp
Đặt câu hỏi
Tin cùng chuyên mục
Doanh nghiệp chúng tôi có ký hợp đồng với một cá nhân người nước ngoài, theo đó cá nhân này tư vấn cho chúng tôi về chiến lược hoạt động của doanh nghiệp ...
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 125 / 124.119.805