Tin tức kinh tế
Thứ Hai, 08/10/2018, 09:32:57 (GMT+7)

Ngừng áp dụng giảm ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại Khu kinh tế:

Trước ngày 10/07/2018, các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế được giảm 50% thuế TNCN theo quy định tại Khoản 5, Điều 16, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 và Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014.

Các văn bản này hết hiệu lực vào ngày 10/07/2018 và được thay thế bằng Nghị định 82/2018/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định 82, nội dung ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế bị loại bỏ. Theo đó, kể từ ngày 10/07/2018, không áp dụng ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế. Hiện nay, Cục thuế Quảng Ngãi đã có văn bản số 2285/CT-TTHT ngày 22/08/2018 để hướng dẫn về nội dung này.

Các doanh nghiệp lưu ý quy định này khi chi trả lương cho người lao động và khi kê khai, tính thuế TNCN phải nộp từ ngày 10/07/2018 trở đi.


Quay lại
Tin tức kinh tế
Tin tức công ty
Hoạt động đoàn thể - xã hội
Tin cùng chuyên mục
Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT n ...
Bản tin - Tháng 10/2017
Bản tin - Tháng 9/2017
Bản tin - Tháng 8/2017
Bản tin - Tháng 7/2017
Bản tin - Tháng 6/2017
Bản tin - Tháng 5/2017
Điểm tin: Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp
Bản tin - Tháng 4/2017
Bản tin - Tháng 3/2017
Bản tin - Tháng 2/2017
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào trong trường hợp người mua/bán không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuế
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 61 / 124.121.579